УСЛОВИЯ ЗА ОКАЗИОН

1. Всеки може да остави в магазина екипировка (с изключение на облекло) на консигнация.

2. Консигнантът (клиентът) и Консигнаторът (Магазин Outsider) подписват договор в два екземпляра по един за двете страни.

3. Консигнантът обявява каква цена иска за оставените от него артикули.

4. Консигнаторът има правото да сложи надценка до 20%.

5. Консигнаторът е длъжен да уведоми и да има възможност да изплати на Консигнанта реализираната сума в срок от 10 дни след продажбата на продукта/продуктите. 

6. Консигнаторът има право да откаже да приеме стока, в случай, че прецени, че:
- продуктът не отговаря на характера на предлаганите в магазина стоки;
- продуктът е в лошо състояние;
- исканата от Консигнанта цена е твърде висока и стоката ще залежи

7. Консигнантът има право да прекрати договора и да получи стоката си по всяко време с предупреждение от 3 дни.

8. Консигнантът има право да променя първоначалната цена с предупреждение от 3 дни.

9. Консигнаторът има право да прави намаления за сметка на комисионната си.

Останалите условия са посочени в договора – образец