Алпийски и спелео, Въжета, ленти и примки, Карабинери, Седалки и сбруи, Каски, Осигуряване и спускане, Примки с карабинери, Магнезий и торбички